Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

thallie
6376 144a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
thallie
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viajethra jethra
thallie

May 04 2017

9699 9826 500

wistfullycountry:

Christoffer Collin | @wisslaren

Reposted fromsnowdarkred snowdarkred
thallie
8968 8848 500
Reposted fromjottos jottos viaLazhward Lazhward
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viaLazhward Lazhward
thallie
I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger
— Solar/Białas - Nie dla Ciebie (ft. Wac Toja)
Reposted frompastelowe pastelowe viay-xcv-y y-xcv-y
thallie
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viay-xcv-y y-xcv-y
thallie
4510 0f4e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaChibichan Chibichan
thallie
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahydrosphere hydrosphere
thallie
0340 f21c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoffee coffee
thallie
Spojrzenia utrwalone na fotografiach są zawsze współczesne. Nawet, jeśli ten ktoś dawno nie żyje, to i tak wciąż patrzy i patrzy, i to jest wstrząsające. Patrzy, jakby pytał: czy ja umarłem? Ciebie pyta, ciebie, który oglądasz zdjęcia...I nie przestaje, nawet jeśli mu sto razy odpowiesz, bo umarli żywym nie wierzą.
— Anna Janko, Mała zagłada
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
thallie
Wojsko, każde wojsko, to kaci w drodze. Mają prawo, mają misję krwawą. Przeistoczeni, natchnieni, nie z tej ziemi. Współczesne czy niedawne masakry szokują nas, bo ta groza dyszy w nasze plecy, fizycznie wręcz czujemy, że mogłoby to i nam się przytrafić. Nie wierzymy już naiwnie, że wojna to rzecz zamknięta w historii, bo ludzie zmądrzeli. I takie atrakcje jak gwałcenie kobiet i rozbijanie dzieci o ścianę miałyby pójść do lamusa?
— Anna Janko, Mała zagłada
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
thallie
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
thallie
Czasem ratują nas prawdziwe drobiazgi: zmiana pogody, gest dziecka, filiżanka doskonałej kawy.
— Jonathan Carroll, "Dziecko na niebie"
Reposted fromlittlefaith littlefaith viajethra jethra
thallie
3261 1415
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
thallie
8466 b85b
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viasupernatural supernatural
thallie
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

April 27 2017

thallie
Zawsze miło jest wiedzieć, że ktoś ma gorzej od nas. Ktoś przecież musi być tyłkiem tego świata.
— Terry Pratchett – Zbrojni
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl